Terug
Hoe kunnen we helpen?

Onthulling Holocaustmonument Levenslicht

Deze activiteit is voorbij

Op zondagavond 26 januari 2020 wordt in Nijmegen het tijdelijke Holocaust-monument Levenslicht onthuld, van de hand van kunstenaar Daan Roosegaarde. Met dit lichtmonument staan we stil bij de vervolging en deportatie van en de moord op 104.000 Joden, Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen, het 4 en 5 mei comité Nijmegen en de gemeente Nijmegen organiseren dit gezamenlijk.

Programma

19.00 uur: ontvangst hal stadhuis Nijmegen (via ingang Burchtstraat) met koffie en thee

19.15 uur: welkomstwoord burgemeester Bruls

19.20 uur: muzikaal intermezzo door Pedaya Halperin 

19.25 uur: ooggetuigenverslag door Deborah Maarsen

19.40 uur: afsluiting binnenprogramma

19.45 uur: gezamenlijke wandeling naar Kitty de Wijzeplaats

20.00 uur: gebed door rabbijn Levine spreekt het Jizkor (herdenkingsgebed) uit 

20.05 uur: ontsteken lichtmonument

20.15 uur: einde bijeenkomst

Wij verzoek u vriendelijk om voor 20 januari a.s. per mail aan te geven of u van deze uitnodiging gebruikt wil maken. Dat kan via 75jaarvrijheid@nijmegen.nl


Achtergrondinformatie LEVENSLICHT

Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde.
Doel van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren. In januari 2020 wordt het tijdelijk lichtmonument onthuld in gemeenten waar de vervolging van Joden, Roma en Sinti heeft plaatsgevonden. Het monument is een eenmalige tijdelijke aanvulling op de bestaande oorlogs- en Holocaustmonumenten, in het kader van 75 jaar vrijheid.
Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. In gesprek met Holocaustoverlevenden en hun familie kwam hij tot het ontwerp van LEVENSLICHT. Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland) staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust.
Na een landelijke onthulling op 16 januari in Rotterdam wordt in elke betrokken gemeente een deel van de stenen tentoongesteld. In het donker lichten de herdenkingsstenen op. De stenen ‘ademen’ in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven. Daan Roosegaarde: “Het is een eer om gevraagd te worden voor dit project en een openbaar kunstwerk te maken over de Holocaust. Het is geen traditioneel statisch monument waarin de mens puur een observant is. Dit tijdelijke kunstwerk vraagt om participatie: jij bent onderdeel van het verhaal.
LEVENSLICHT staat tot vrijdag 31 januari op de Kitty de Wijzeplaats. Leden van het Gilde Nijmegen fungeren in de avond als erewacht en explicateur van het monument. Van 6 tot en met 9 februari staat LEVENSLICHT op het eiland in Lent als onderdeel van het jongerenvrijheidsfestival Into the Future.

Informatie

Prijs: geen
Reserveren: Ja
Datum en tijd:

    Deze activiteit is voorbij

Locatie: stadhuis Nijmegen
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP
Nijmegen
Website: