Terug
Hoe kunnen we helpen?

Onze missie

Wat we doen

Het Infocentrum WO2 Nijmegen bouwt actief mee aan het fundament van het herinneringstoerisme WO2 in het Rijk van Nijmegen. Door samen te werken met andere partners binnen en buiten de regio wordt de infrastructuur van het aanbod versterkt. Hiermee vervult het Infocentrum WO2 een spilfunctie in de stad Nijmegen en omgeving. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat (internationale) bezoekers de beste introductie krijgen op de verhalen, historisch erfgoed en musea in de regio met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. 

Onze aanpak

Het Infocentrum WO2 Nijmegen informeert en engageert een groot en breed publiek en verwijst door naar diverse historische binnen- en buitenlocaties rondom WO2 in Nijmegen en de regio. Dit gebeurt door middel van kennisoverdracht, ervaren, beleven, interactie en faciliteren. Hierdoor wordt meer belangstelling gewekt voor de verschillende locaties en initiatieven in het Rijk van Nijmegen die verbonden zijn met het thema WO2.