Terug
Hoe kunnen we helpen?

Wie we zijn

Het Infocentrum WO2 Nijmegen is een historisch, toeristisch en educatief informatiepunt. Het geeft de bezoekers aan het Rijk van Nijmegen de beste introductie op de verhalen, historisch erfgoed, evenementen en musea die de regio te bieden heeft als het gaat om de Tweede Wereldoorlog.

De algemene directie van het Infocentrum WO2 is in handen van Wiel Lenders, tevens historicus en directeur van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Het team bestaat verder uit Maria Tadema (coördinator Infocentrum WO2), Nadia Boujida (coördinator groepsreserveringen), Monique van Uden (medewerker groepsreserveringen) en Rense Havinga (historicus & conservator). Daarnaast zijn er 30 vrijwilligers voor het centrum actief. Coördinator personeelszaken en vertrouwenspersoon is Karen van Gelder.

Bestuurssamenstelling:
mr. H. Verheijen (voorzitter)
drs. J. van Baars (penningmeester)
dr. E. Manders (secretaris)
dr. C. Brand (lid)
P. Wilbers (lid)

Onze partners

Het Infocentrum WO2 Nijmegen wordt beheerd door het Vrijheidsmuseum in Groesbeek in nauwe samenwerking met de organisaties die zich bezighouden met het herinneringstoerisme WO2 in het Rijk van Nijmegen: