Terug
Hoe kunnen we helpen?

Privacy verklaring

Het Infocentrum WO2 Nijmegen wordt beheerd door het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Het privacy beleid van het Infocentrum WO2 Nijmegen is er op gericht om persoonsgegevens van bezoekers zorgvuldig en vertrouwelijk te verwerken. Hiermee waarborgen en beschermen we uw privacy. Het Infocentrum WO2 houdt zich het recht voor om het privacy beleid tussentijds aan te passen. De meest recente versie zal op deze pagina gepubliceerd worden. Mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens: verwerking, doel, beveiliging
Het Infocentrum WO2 verzamelt via de website (het contactformulier en de aanvraagformulieren voor educatieve programma’s en groepsarrangementen) en via de mail persoonsgegevens voor de afhandeling van onze diensten. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van vragen en het maken van reserveringen voor evenementen, groepsbezoeken of gelijksoortige activiteiten. Als u een contact- of aanvraagformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is. Contactgegevens die worden aangeleverd bij het insturen van een activiteit ten behoeve van de regionale agenda worden alleen gebruikt als wij vragen voor u hebben. Als u zich heeft aangemeld om op de hoogte gebracht te worden van de activiteiten (in de regionale agenda) dan zal uw mailadres alleen voor dat doeleinde gebruikt worden. Het Infocentrum verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw toestemming. Daarnaast is de website beveiligd via een SSL-certificaat. Dit certificaat waarborgt dat vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden wordt zodat gegevens niet onderschept kunnen worden.

Google Analytics
Het Infocentrum WO2 maakt gebruik van het programma Google Analytics. Binnen dit programma worden er tracking cookies op de website van het Infocentrum WO2 geplaatst om zo gegevens te verkrijgen over het websitegebruik en klikgedrag door websitebezoekers. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor statistieke doeleinden. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd zodat de persoonsgegevens van de websitebezoekers volledig anoniem verwerkt worden. Daarnaast deelt het Infocentrum WO2 de verzamelde persoonsgegevens niet met Google en maakt het Infocentrum WO2 geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Het Infocentrum WO2 heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om voorgenoemde privacy maatregelen te waarborgen. Zie ook ons Cookie beleid.

Websites van derden
Via onze website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder Facebook, Twitter en Instagram. Met behulp van deze zogenaamde social plug-ins kunt u informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. 

Recht van inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om de persoonsgegevens die het Infocentrum WO2 van u heeft in te zien. Mochten er onjuistheden in zitten dan heeft u het recht deze gegevens aan te passen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens volledig te laten verwijderen. U dient van te voren een verzoek in te dienen als u uw gegevens wilt inzien.

Mocht u ingeschreven staan in ons mailbestand om op de hoogte te blijven van de activiteiten en wenst u geen mail meer te ontvangen? Dan kunt u dit melden via welkom@infocentrumwo2.nl. Uw mailadres zal dan uit ons bestand worden verwijderd.

Klachten en aansprakelijkheid
Het dagelijks bestuur van het Infocentrum WO2 Nijmegen is in handen van directeur drs. Wiel P.H. Lenders. 

Mocht u klachten of overige opmerkingen hebben dan kunt via de volgende kanalen contact met ons opnemen:
Adres: Ridderstraat 27, 6511 TM Nijmegen
Tel.: 024-3974404 (secretariaat Vrijheidsmuseum)
Email: welkom@infocentrumwo2.nl