Terug
Hoe kunnen we helpen?

Karl Leisner en Titus Brandsma eindelijk samen verenigd

Deze activiteit is voorbij

Conferentie/Lezing

Het programma:


9.30 uur: inloop met koffie en thee in de foyer van de kapel.
10.00 uur: opening door de dagvoorzitter Theo Giesbers, woordvoerder en persvoorlichter van de Vereniging Behoud             Dorpsgezichten en lid van de Internationaler Karl Leisner Kreis (IKLK).
10.04 uur: begroeting van de deelnemers aan de studiedag door de burgemeester van Berg en Dal, de heer Mark Slinkman.
10.08 uur: Monika Kaiser-Haas, vice-voorzitter van de IKLK en nicht van Karl Leisner haalt herinneringen op aan de familie       Leisner.
10.20 uur: Pastoor Christoph Scholten, deken en pastoor van Kranenburg over de ontmoetingen van Karl Leisner enTitus         Brandsma, ondersteund met foto’s op groot scherm.
11.00 uur: “Christ aus Leidenschaft”. Film van Max Kronawitter over de zalige Karl Leisner.
12.00 uur: uitreiken van de brochure “Karl Leisner en Titus Brandsma eindelijk samen verenigd”.
12.05 uur: lunch voor alle deelnemers die aan de studiedag deelnemen in Gasterij “’t Groeske”.
13.00 uur: vertrek met twee bussen naar de Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen. Ingang kerk: Keizer Karelplein 19,  Nijmegen.
13.30 uur: Zuster Marieke Rijpkema, o. carm., beheerder van het Titus Brandsma Memorial, geeft een inleiding over het leven van heilige Titus Brandsma en over het Memorial zelf.
14.00 uur: lezing door prof. dr. Inigo Bocken. “Titus Brandsma: over het lijden en de verborgenheid Gods”.
14.45 uur: gelegenheid om de gedachteniskerk te bezichtigen.
15.00 uur: Proost Johannes Mecking, Kleve, voorzitter van de IKLK, zegent de gedenksteen voor Karl Leisner die in de     Vredesmuur zal worden geplaatst. Op de gedenksteen staat de laatste dagboekaantekening van Karl Leisner van de 25ste juli 1945: “Segne auch, Höchster, meine Feinde”.
15.30 uur: vertrek van de bussen naar de Karl-Leisner-Mariëndaalkapel in Groesbeek.
16.00 uur: afsluiting met koffie/thee en appelgebak in Gasterij “’t Groeske”.  

De werkgroep:

  • Inigo Bocken, o.a. hoogleraar mystieke theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU te Leuven en wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.
  • Christoph Scholten, pastoor van Kranenburg, Niel, Wyler en Zyfflich, deken van het dekenaat Kleve, lid IKLK
  • Marieke Rijpkema, o. carm., beheerder van het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen
  • Henk Keukens, voorzitter van de Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek en lid IKLK
  • Marco Cillessen, secretaris van de Stichting Groesbeek Airborne Vrienden
  • Theo Giesbers, woordvoerder en persvoorlichter van de Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek en lid IKLK

Aanmelden vóór 28 mei 2023.

Er kunnen 100 personen in de Karl-Leisner-Mariëndaalkapel en eveneens in de twee bussen. Gekozen is voor 50 deelnemers aan de studiedag uit Duitsland en 50 deelnemers uit Nederland. Het is dus belangrijk om snel aan te melden; wie het eerst komt die het eerst maalt. Via e-mail: wilmagiesbers@hotmail.nl, met de post: Binnenveld 21, 6562 ZW Groesbeek, Nederland.

Deze studiedag “Karl Leisner en Titus Brandsma eindelijk samen verenigd” werd financieel mogelijk gemaakt door GELDERLAND in VRIJHEID; de gemeente Berg en Dal en het Interregionaal Programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie (EU).

Informatie

Prijs: 0,00
Reserveren: Ja
Datum en tijd:

    Deze activiteit is voorbij

Locatie: Karl-Leisner-Mariëndaalkapel
Stationsweg 9t/9r
6561 BZ
Groesbeek
Website: https://www.vrijheidregionijmegen.nl/programma/studiedag-karl-leisner-en-titus-brandsma-eindelijk-samen-verenigd